Penerbit Goresan Pena Penerbit Goresan Pena Author
Title: TEMBANG ESUK - Eko Hastuti
Author: Penerbit Goresan Pena
Rating 5 of 5 Des:
Telah Terbit ================================== Sejatine tembang esuk tansah ngumandang turut lurung-lurung wektu, pedhut ka...==================================
Sejatine tembang esuk tansah ngumandang turut lurung-lurung wektu, pedhut kang kandel, udan riwis-riwis, kang kasempyok angin. Cumlorote srengenge wayah esuk ing gumuk-gumuk, pucuking gunung dadi papan wisata kang ngedab-edabi. Kumricike banyu kali, kumlerabe banyu tlaga, lan ambune welirang ing kawah, iku kaya wiramane tetembangan kang nganglang ing sajroning ati. Endahe rumesep ing jiwa, ngangetake raga. Ayo enggal gumregut napaki sewu dalan panguripan, ing kutha, ana desa-desa, turut pasar-pasar tradisional, ing sadalan-dalan, lan saparan-paran. Ing taman akeh kekembangan kang endah lan wangi, kupu lan tawon padha gegojegan ngisep madu. Mangertia, sadurunge kupu endah elare, kudu tapa brata sawetara wektu ing sajroning enthung. Uler ngekhlasake wulune dadi omah kanggo semedi nganti kupu murca mamerake elare yang nengsemake. Kaya urip iki, soksapaa kang kepingin mulya kudu sabar lan ikhlas rekasa. Ora kena rebut ducung, rebutan bandha, drajat, lan pangkat kanthi maneka cara kang nistha. Elinga bumi iki amung titipan, kanggo kamulyane kabeh titah, dudu warisan sing kari dinggo prasmanan.
 ==================================
TEMBANG ESUK
(Kumpulan Geguritan)

Kuningan © 2018, Eko Hastuti

Editor : Wahyu Dwi Prasetyaningrum
Setting : Goresan Pena Publishing
Penata Isi : Tim Pena
Desain Sampul : C. I. Wungkul

Kumpulan Geguritan
102 hlm. ; 14 x 21 cm
ISBN : 978-602-364-603-6

Cet. I, Desember 2018


Soft Cover
Harga: Rp. 40.000
(belum ongkos kirim)
==================================

Untuk Pemesanan:
SMS/WA/Telp. : 085 2214 2241 6
IG: @penerbit_gp
Email : goresanpena2012@gmail.com
Inbox FB : Iwan Wungkul

Posting Komentar Blogger

 
Top