Penerbit Goresan Pena Penerbit Goresan Pena Author
Title: Kidung Kembang Kecubung - Wahyu Dwi Prasetyaningrum, S.Pd.
Author: Penerbit Goresan Pena
Rating 5 of 5 Des:
Telah Terbit ================================== Wahyu Dwi Prasetyaningrum, S.Pd, kalairaken dinten tumpak kasih (setu kliwon...==================================
Wahyu Dwi Prasetyaningrum, S.Pd, kalairaken dinten tumpak kasih (setu kliwon) wonten  Banjarnegara 15 Maret 1980 ing Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Minangka putriipun Bapa Sumartono kaliyan Ibu Haryani. Lulus sinau tataran dasar ing SD Negeri 1 Leksono tahun 1993, SMP Negeri 1 Leksono tahun 1995, ing SMU Negeri 2 Wonosobo tahun 1998 kalajengaken ngudi ngelmu ing IKIP Yogyakarta (Universitas Negeri Yogyakarta/UNY sapunika)   lulus minangka Sarjana Pendidikan Bahasa Jawa 2003. Saiki ngabdi minangka juru pamomong ing Pawiyatan Madya Negeri 1 Kalibawang tlatah Kabupaten Wonosobo wiwit tahun 2003 dumugi sapriki. Wonten ing tataran pawiyatan dasar asring kadhawuhan minangka tim pambiji ing pralomban maca puisi, maca geguritan uga nembang macapat, kajawipunika ugi nate kadhawuhan minangka narasumber ing adicara Pelatihan Budaya lan Sastra Jawa Guru SD tlatah Kecamatan Kalibawang Wonosobo. ==================================
Kidung Kembang Kecubung

Kuningan © 2019, Wahyu Dwi Prasetyaningrum, S.Pd.

Editor : Wahyu Dwi Prasetyaningrum, S.Pd.
Setting : Goresan Pena Publishing
Penata Isi : Tim Pena
Desain Sampul : C. I. Wungkul

Kumpulan Geguritan
75 hlm. ; 14 x 21 cm
ISBN : 978-602-364-606-7

Cet. I, Januari 2019

Soft Cover
Harga: Rp. 40.000
(belum ongkos kirim)
==================================

Untuk Pemesanan:
SMS/WA/Telp. : 085 2214 2241 6
IG: @penerbit_gp
Email : goresanpena2012@gmail.com
Inbox FB : Iwan Wungkul

Posting Komentar Blogger

 
Top